zaterdag 21 mei 2016

gemiddeld rendement

gemiddeld rendement


Bij het berekenen van het gemiddeld rendement van een vermogen kijken we naar de gewogen rendementen van de verschillende componenten.

Stel we hebben de volgende componenten: Onroerend goed. €500.000 met een rendement van 2%, € 300.000 obligaties met een rendement van 8%, €300.000 aan aandelen met een rendement van -3% en €25.000 opties met een rendement van 20%.

dan krijgen we

Onroerend goed. €500.000 à 2% = € 10.000
Obligaties € 300.000 à 8% = € 24.000
Aandelen €300.000 à -3% = € -9.000
Opties €25.000 à 20% = € 5.000


Alles bij elkaar dus €30.000 aan inkomsten op € 1.125.000 ofwel 2,67% gemiddeld rendement.
Gebruikte begrippen in gemiddeld rendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar gemiddeld rendement in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


sterlingratio
  ... de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten...Lees meer
sterling ratio techniek
  ... de sterling ratio techniek is een techniek om het risico van een belegging te meten...Lees meer