dinsdag 17 mei 2016

Contante waarde van het renteverschil

Contante waarde van het renteverschil


De term contante waarde van het renteverschil gaat u tegenkomen als u een lopende geldlening (hypotheek), geheel of gedeeltelijk beëindigt, lijdt de geldverstrekker een renteverlies, als de rente die u betaalt hoger is dan de op dat moment geldende dagrente.

Als u geen aanspraak kunt maken op een gehele of gedeeltelijke boetevrije aflossing, dan geldt als boete meestal de contante waarde van het totale verschil tussen de hogere en de lagere rente tot het einde van de rentevaste periode.
Gebruikte begrippen in contante waarde van het renteverschil


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
boetevrije aflossing
  ... de boetevrije aflossing is het bedrag waarmee u de hypotheek tussentijds vrijwillig mag aflossen zonder dat u boete hoeft...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
dagrente
  ... de dagrente is de huidige rente voor een nieuw af te sluiten hypotheek die in principe dagelijks kan veranderen...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer