dinsdag 17 mei 2016

Contante bijbetaling

Contante bijbetaling


Contante bijbetaling kan zich voordoen bij de conversie van converteerbare obligaties.

Het is eventueel in de conversievoorwaarden opgenomen dat dit moet geschieden, het kan ook veroorzaakt worden door naar boven afronding van het aantal te verkrijgen aandelen bij conversie van een obligatie, hetzij omdat een lage koers is vastgesteld, waartegen een obligatie geconverteerd kan worden in aandelen.

Vertalingen van Contante bijbetaling

Engels: additional payment in cash  

Gebruikte begrippen in contante bijbetaling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
cash
  ... het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van...Lees meer
conversie
  ... het begrip conversie kent meerdere betekenissen 1omwisseling van het ene waardepapier in het andere 2 optiestrategie waarbij kunstmatige aandelen opties en of...Lees meer
conversievoorwaarden
  ... de conversievoorwaarden bij een converteerbare obligatie hebben betrekking op de conversieperiode de conversieverhouding de conversiekoers en de aanpassing van de...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer