dinsdag 17 mei 2016

container connossement

container connossement


Bij de transportdocumenten verstaan we onder een container connossement een connossement met betrekking tot het vervoer van containers met daarin volgens mededeling van de aflader aanwezige goederen.

Men maakt daarbij onderscheid in FCL (wat een afkorting is van full container load) en LCL (ofwel LCLcontainer load) Bij FCL is de gehele inhoud van de containerinhoud is van 1 aflader afkomstig, maar als er sprake is van LCL dan is de containerinhoud van verschillende afladers afkomstig.

De naam containerconnossement kan zowel slaan op het traditionele zeeconnossement als op het vervoersdocument dat een zogenaamde containeroperator afgeeft.
Gebruikte begrippen in containerconnossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
zeeconnossement
  ... Een zeeconnossement is een connossement voor het vervoer van goederenoverzee....Lees meer