woensdag 18 mei 2016

Consulaire factuur

Consulaire factuur


Onder een consulaire factuur verstaan we een vorm van een factuur met  daarop een stempel of verklaring van een consul aangebracht ten aanzien van de gefactureerde goederen en/of het vervoermiddel.

De consulaire factuur is dikwijls van een voorgeschreven model.
Gebruikte begrippen in consulaire factuur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


factuur
  ... we spreken van een factuur die ook wel handelsfactuur of commerciële factuur wordt genoemd bij een document waarin goederen en...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer