Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 18 mei 2016

consument

Consument


Een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid (persoon of groep van personen) die geproduceerde goederen koopt en verbruikt voor de eigen behoeftebevrediging en dus verder geen productief doel heeft of het oogmerkt heeft deze weer te verkopen.

Een consument biedt dus nooit goederen op een markt aan.

Sommigen spreken ook wel van de "eindverbruiker" van die goederen en diensten.

De consument beslist uiteindelijk of hij of zij een aankoop gaat doen of niet. Dat maakt de consument dus het ideale doelwit voor reclame en dergelijke om die aankoopbeslissing te beïnvloeden in de door de productent gewenste richting. Hoewel de meeste consumenten zich er helemaal niet van bewust zijn, zijn ze in feite constant beslissingen aan het nemen.
Gebruikte begrippen in consument


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
reclame
  ... onder het maken van reclame verstaan we het overbrengen communiceren van een boodschap door een adverteerder met de bedoeling zijn...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar consument in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Alfred Marshall
  ... alfred marshall 1842 1924 was in de periode 1885 1908 hoogleraar in de economie aan de universiteit van cambridge...Lees meer
anticylisch beleid
  ... We spreken van een anticylisch beleid als de centrale overheid een economisch beleid voert dat tegen de cyclus van...Lees meer
homogeen produkt
  ... we spreken van een homogeen product als dit in verschillende vormen op de markt komt en de consument er...Lees meer
marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
bedrijfskolom
  ... onder de bedrijfskolom verstaan we de schakels die een product doorloopt van grondstoffenproducent tot en met detailhandel...Lees meer
overheidsfalen
  ... het feit dat de overheid zich bij de overheidsconsumptie niet altijd als een normale consument gedraagt noemen we het overheidsfalen...Lees meer
consumptie goederen
  ... consumptiegoederen worden door de gezinnen en de overheid gebruikt over een langere termijn duurzame consumptiegoederen en verbruikt niet duurzame consumptiegoederen...Lees meer
hoeveelheidaanpasser
  ... in de economie kennen we de hoeveelheidaanpasser de hoeveelheidaanpasser is een marktpartij die zo weinig koopt of verkoopt dat hij...Lees meer
homogene goederen
  ... onder homogene goederen verstaan we goederen die in het oog van de consument een bepaalde behoefte even goed bevredigen...Lees meer
homogene producten
  ... als een consument geen onderscheid tussen twee producten van verschillende aanbieders kan zien dan noemen we dat homogene producten...Lees meer
execution only
  ... we spreken van execution only bij klanten die geen advies over financiële producten als beleggingen of verzekeringen willen maar...Lees meer
existing home sales
  ... de exercise settlement date is de uiterste dag waarop de...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
heterogene goederen
  ... met heterogene goederen worden goederen die in de beleving van de consument duidelijk van elkaar verschillen en waar dus...Lees meer
inverdieneffect
  ... we spreken van het inverdieneffect van een overheidsuitgave als deze zichzelf op andere punten terugverdient...Lees meer
marketing
  ... waarom marketing iemand die zich bezig houdt met marketing is bezig met het doelmatig en doelgericht beheersen van het productie en...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
consumentisme
  ... het zogenaamde consumentisme is een maatschappelijk beweging die meer rechten en meer macht van de consument nastreeft dit wordt ondermeer...Lees meer
inkomensprijs
  ... we spreken van een inkomensprijs als de prijs die een consument betaalt mede afhankelijk is van zijn inkomen...Lees meer
omzetbelasting
  ... de omzetbelasting is een vorm van belasting die alle consumenten opbrengen via de prijzen van producten...Lees meer
convenience goods
  ... onder conveniencegoods verstaan we in de economie de relatief goedkope niet duurzame consumptiegoederen waarbij de consument aan de aankoop weinig...Lees meer
GNP
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
gross national product
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
monopolistische concurrentie
  ... onder monopolistische concurrentie verstaan we een marktvorm waarbij zeer veel aanbieders producten aanbieden die elkaars substituten zijn dus die...Lees meer
particuliere consumptie
  ... onder de particuliere consumptie verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
private kosten
  ... de private kosten zijn de kosten waar een individu ondernemer consument en dergelijke naar kijkt bij het nemen van...Lees meer
consumeren
  ... er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop bijvoorbeeld onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument...Lees meer
heterogene producten
  ... als een consument duidelijk onderscheid tussen twee producten van verschillende aanbieders kan zien dan noemen we dat heterogene producten...Lees meer
cardtrapping
  ... een betrekkelijk nieuwe manier om aan de gegevens van bankklanten te komen is de zogenaamde card trapping bij card...Lees meer
consumer confidence measures
  ... de consumer confidence measures is een economische indicator die het vertrouwen weergeeft van de consument in de economie...Lees meer
substituten
  ... onder substituten verstaan we producten die elkaar wat de consument betreft zonder meer kunnen vervangen bijvoorbeeld frisdrank x en y...Lees meer
consumentenbeleid
  ... het consumentenbeleid is dat deel van het beleid van de overheid dat zich richt op bescherming van de consument...Lees meer
endogene economische krachten
  ... we spreken van endogene economische krachten bij de economische invloeden die de conjunctuur van binnen uit sturen...Lees meer
exogene economische krachten
  ... onder exogene economische krachten verstaan we krachten die inwerken op de conjuctuur maar die niet zozeer een economische...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
consumptiebeleid
  ... onder het consumptiebeleid verstaan we het beleid waarmee de overheid sturing wil geven aan het consumeren door gezinnen...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.