dinsdag 3 mei 2016

cumulatief preferente winstdelende aandelen

cumulatief preferente winstdelende aandelen


cumulatief preferente winstdelende aandelen zijn hetzelfde als een cumulatief preferent aandeel waar dan nog bij komt dat dit soort aandelen ook nog eens recht geeft op een deel van de winst.

Dit echter pas nadat alle andere winstuitkeringen zijn betaald.
Gebruikte begrippen in cumulatief preferente winstdelende aandelen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
cumulatief preferent
  ... cumulatief preferent is een voorkeursrecht bij een aandeel dat blijft bestaan ook als het in een bepaald jaar niet...Lees meer
cumulatief preferent aandeel
  ... een cumulatief preferent aandeel is een preferent aandeel dat indien het preferente dividend niet of niet geheel is...Lees meer
preferent aandeel
  ... een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer