maandag 9 mei 2016

Corpus

Corpus


Onder het corpus van een obligatie verstaan we de aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente.
Gebruikte begrippen in corpus


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer