woensdag 16 maart 2016

Verbintenis

Verbintenis


Onder een verbintenis verstaan we een rechtsbetrekking tussen twee personen krachtens ,welke de een verplicht is tot een bepaalde prestatie ten opzichte van de ander .
Gebruikte begrippen in verbintenis


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


prestatie
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer

Begrippen waar verbintenis in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


hoofdelijke schuldenaren
  ... de hoofdelijke schuldenaren worden ook wel solidaire schuldenaren genoemd het zijn schuldenaren die ieder voor het geheel aansprakelijk zijn...Lees meer
hoofdverbintenis
  ... onder een hoofdverbintenis verstaan we een verbintenis die het fundament vormt van een tweede verbintenis die van het bestaan van...Lees meer
merchant letter of credit
  ... een merchant letter of credit is een op een letter of credit gelijkende betalingsbelofte van de koper...Lees meer
vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
  ... een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid wordt ook wel een informele vereniging genoemd het is een vereniging waarvan de...Lees meer
verval
  ... onder verval of déchéance verstaan we het verloren gaan van een recht door het tijdsverloop waardoor tevens de gehele verbintenis...Lees meer
geldschuld
  ... een geldschuld is een verbintenis om in de toekomst betaling van het nominale bedrag van een geldsom te voldoen...Lees meer
vorderingsrecht
  ... het vorderingsrecht is het recht dat een crediteur toekomt bij een verbintenis die de schuld bij een andere partij tot...Lees meer