Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 16 maart 2016

verborgen werkloosheid

verborgen werkloosheid

De wereld buiten de officiële cijfers

De verborgen werkloosheid is de vorm van werkloosheid,  die niet in de officiële cijfers tot uitdrukking komt.Dat heeft automatisch als gevolg dat de omvang van de verborgen werkloosheid puur op basis van schattingen en vooroordelen bepaald kan worden. Er is per definitie niets meer aan betrouwbare data beschikbaar.

Scholing is een goede uitweg

Zo zal bijvoorbeeld een aantal jongeren bij ongunstige perspectieven op de arbeidsmarkt besluiten nog een tijd scholing te volgen, in plaats van zich te melden als werkzoekende.

Mensen schrijven zich niet in

Als er weinig kansen op de arbeidsmarkt zijn, dan zullen er ook weinig mensen geneigd zijn om een poging te doen om aan het werk te komen. Maar wie zegt dat ze dat niet willen. Veel mensen schrijven zich niet eens in onder het motto dat het uiteindelijk toch niet gaat lukken.

Schuiven met statistieken

Ook wordt de ziektewet veelvuldig gebruikt om werklozen te "stallen". Ook de overheden schuiven graag met mensen in hun statistieken om die er wat fraaier en acceptabeler te maken. Of deze vorm van windowdressing in het belang van de werkzoekende is, is meestal iets wat geen enkele rol speeltGebruikte begrippen in verborgen werkloosheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

Arbeidsmarkt
  ... De zogenaamde arbeidsmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid bestaand uit een groot aantal deelmarkten het...Lees meer

Werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer

Werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer

Ziektewet
  ... de ziektewet afgekort tot zw is een werknemersverzekering die bepaalde groepen werknemers een uitkering tijdens ziekte verstrekt en die wordt...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.