Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 16 maart 2016

Verdeeld

Verdeeld


Verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs.
Gebruikte begrippen in verdeeld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


  ... ...Lees meer

Begrippen waar verdeeld in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

ingekocht aandeel
  ... een ingekocht aandeel is een aandeel dat uitgegeven is geweest maar later door de vennootschap is...Lees meer
sharpe ratio
  ... de sharpe ratio is een getal ontwikkeld door william f sharpe in 1966 de sharperatio koppelt het rendement van het...Lees meer
Capital Asset Pricing Model
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
CAPM
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
zscore
  ... als de resultaten van een systeem volkomen willekeurig zouden zijn dan zouden ze volgens de normale verdeling verdeeld moeten...Lees meer
kapitaalbelasting
  ... onder kapitaalbelasting verstaan we de belasting geheven over het bijeenbrengen van een in aandelen verdeeld kapitaal van nederlandsche nv of...Lees meer
agiobonus
  ... Een agiobonus is een bonusuitkering aan de aandeelhouders in de vorm van aandelen uit de agioreserve...Lees meer
aflossingspercentage
  ... Onder het aflossingspercentage van een lening verstaan we het procentuele deel van de hoofdsom dat periodiek bijvoorbeeld maandelijks moet worden...Lees meer
recessie
  ... onder recessie verstaan we negatieve economische groei het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de...Lees meer
instappen
  ... we spreken van instappen als we aandelen van een fonds kopen tegenover uitstappen bij verkoop als in "ik ben gisteren in...Lees meer
inkomensverdeling
  ... de inkomensverdeling is in feite een verzamelnaam van verschillende mogelijkheden om het nationaal inkomen op te splitsen...Lees meer
monopoliewinst
  ... bij een monopolie heeft één aanbieder vrij spel het feit dat hij een monopolie heeft levert monopoliewinst op op winst...Lees meer
mediaan
  ... een mediator is een neutraal persoon die kan bemiddelen bij een conflict in plaats van het voeren van een rechtszaak...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
VOF
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
gemiddelde uitlotingswinst
  ... de gemiddelde uitlotingswinst wordt gebruikt bij rendementsberekeningen van obligaties om een goed beeld te krijgen hierbij wordt de uitlotingswinst...Lees meer
european optionsexchange association
  ... de european options exchange association is een in amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar nederlands recht...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer
onderaandeel
  ... een onderaandeel ontstaat als een vennootschap de nominale waarde van de aandelen gaat splitsen in een aantal aandelen die een...Lees meer
rayonkartel
  ... een rayonkartel is een vorm van een kartel waarbij de deelnemers de afzetmarkt in onderlinge gebieden hebben verdeeld en afspreken...Lees meer
economie als wetenschap
  ... economie als wetenschap krijgt nog wel eens de wind van voren dat economie helemaal geen wetenschap zou zijn...Lees meer
multimanager fonds
  ... een multi manager fonds is een beleggingsfonds waarbij het belegd vermogen is verdeeld over meerdere onafhankelijke beheerders om...Lees meer
inkomenskloof
  ... ===> op wereldniveau onder de inkomenskloof verstaan we het verschil in inkomsten tussen de arme en rijke landen in de wereld...Lees meer
inkomenskloof
  ... op wereldniveau onder de inkomenskloof verstaan we het verschil in inkomsten tussen de arme en rijke landen in de wereld...Lees meer
microlastendruk
  ... onder de microlastendruk worden wel de effecten verstaan van het heffen van hogere belastingen of van de manier waarop heffingen...Lees meer
economische gemeenschap
  ... de europese economische gemeenschap ofwel de eeg wordt vaak gezien als de verre voorloper van de europese unie de europese...Lees meer
dividendblad
  ... het dividendblad is een onderdeel van een zogeheten klassiek aandeel kstuk een blad verdeeld in een aantal doorlopend genummerde vakjes dit...Lees meer
scheve inkomensverdeling
  ... een scheve inkomensverdeling houdt in dat het inkomen ongelijk is verdeeld niet iedereen verdient nu eenmaal evenveel...Lees meer
vloerhandel
  ... in het verleden sprak men van de vloerhandel op de beursvloer de vloerhandel werd ook wel open outcry genoemd omdat men...Lees meer
faillissement
  ... een faillissement of bankroet is een door de rechtbank vastgestelde toestand van een debiteur dat deze heeft opgehouden met het...Lees meer
rijksbegroting
  ... de rijksbegroting wordt aan het parlement aangeboden op de derde dinsdag in september ook wel prinsjesdag genoemd...Lees meer
schijventarief
  ... het schijventarief is de in nederland gehanteerde methode voor de vaststelling van de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting...Lees meer
liquidatiesaldo
  ... het liquidatiesaldo is het bedrag dat bij opheffing van een vennootschap verdeeld wordt onder de aandeelhouders nadat alle schulden zijn...Lees meer
couponblad
  ... het couponblad is een onderdeel van een klassieke obligatie bij een zogeheten klassiek stuk k stuk was het couponblad een...Lees meer
commanditaire vennootschap op aandelen
  ... een commanditaire vennootschap op aandelen is een commanditaire vennootschap met meerdere commanditaire of stille vennoten wier aandeel...Lees meer
geld eenheid
  ... met de term geldeenheid wordt de rekeneenheid bedoeld waarin in geld uitgedrukte waarden worden aangegeven...Lees meer
groepsnummer bij een CF obligatie
  ... het groepsnummer bij een cfobligatie is een nummer dat aan elke zogeheten lotingsgroep van obligaties waarin...Lees meer
categoriale inkomensverdeling
  ... onder de categorale inkomensverdeling verstaan we de macro economische verdeling van het primaire nationaal inkomen over de produktiefactoren arbeid...Lees meer
winstverwatering
  ... onder winstverwatering verstaan we de daling van de winst per aandeel door toename van het aantal aandelen waarover de winst...Lees meer
allocatieprobleem
  ... onder het allocatieprobleem verstaan we het bepalen van de optimale manier waarin de productiefactoren gebruikt worden om de economie...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.