Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 17 maart 2016

verliezen en verliezers

Verliezen en verliezers


Een goed, hecht doortimmerd plan met een goed moneymanagement is essentieel als we een kans willen hebben om met beleggen, of nog erger, trading, geld te verdienen.

Een sterke mentale houding is daarnaast van groot belang. Trading is geen wereld voor zenuwachtige en instabiele mensen. Met name een negatieve houding kan meer schade aanrichten dan welk slecht tradingsysteem en en welke gekke sprongen in de markt dan ook. Hoewel deze laatsten wel altijd de schuld krijgen.

De regels van het tradingplan moeten perfect bij je passen. Ga niet experimenteren met bepaalde technieken of indicatoren omdat deze toevallig in de mode zijn. Wat werkt bij de ene trader werkt niet bij allemaal. Wat werkt voor de ene onderliggende waarde doet dat niet automatisch voor de volgende.
Werk met indicatoren en koerspatronen die u kunt verklaren en begrijpen. Gebruik geen technieken die op intuïtieve technieken zijn gebaseerd. Dat zal zelden tot nooit werken.

Soms kan de markt zo instabiel zijn dat de eeuwige balans tussen angst en hebzucht permanent omslaat. Traders kunnen de snelle wisselingen niet bijbenen en het resultaat, veel verliezen ondanks er veel inspanning in voor veel traders, zorgt voor de nodige psychologische problemen. Het najagen van een veel te beweeglijke markt is slechts zelden of misschien wel nooit rendabel.

Maar nu de situatie dat een trade op forse winst staat. Dan is de neiging om te kijken of de winst nog groter kan worden natuurlijk wel erg groot. Aan de andere kant is de angst dat deze opgebouwde winst door een plotselinge beweging van de beurs wordt weggevaagd.

Omgaan met deze situaties heeft niets te maken met kennis van de markten, of nog breder geformuleerd, van intelligentie. Alles draait om het omgaan met emotie en het al dan niet nemen van actie op basis van emoties. De mate waarin een trader onder alle omstandigheden aan zijn eigen tradingplan vast kan houden is eigenlijk een betere indicatie van zijn kwaliteiten in dit vak dan zijn resultaat in euro's. Trouwens, het zal vaak gelijkop lopen.

Verliezen op de markten zijn onvermijdelijk. Een goed plan gebaseerd op een goed risicomanagement en een gezonde risk/reward ratio zal de kans op winst op de langere duur sterk vergroten. Maar verliezen kwamen vroeger voor, komen nu voor en zullen altijd voor blijven komen

Voorkom dat u bij de beoordeling van uw resultaten in de oude fout vervalt dat bij kruis of munt gooien, na 15 x kruis absoluut munt MOET komen. Er moet niets. Alle worpen zijn namelijk onafhankelijk van elkaar. De resultaten uit het verleden hebben wat dat betreft geen enkele invloed op de toekomst.
Wel zal een serie winnende of verliezende trades invloed hebben op de manier waarop een trader met zijn systeem omgaat. Bij verlies leidt het tot wanhoop en bij winsten tot overmoed. Beiden zeer gevaarlijk voor traders.

Natuurlijk, een tradingsysteem dat echt niet deugt moet worden aangepast. Maar het kale feit dat de laatste trade verliesgevend was, is daar echt geen indicatie voor.

Het behalen van succes en vooral een kwestie van kansberekening een goed moneymanagement. En het aantal keren dat we het al dan niet bij het juiste eind hadden speelt daar geen enkele rol bij. Ook het afbreken van een trade die niet goed ging moet u gewoon vieren als een succes. Want u hebt zich aan het tradingplan gehouden. En dat is wat hier telt.
Gebruikte begrippen in verliezen en verliezers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

angst
  ... Angst mag een vreemde term lijken op een website voor beleggers maar het is voor menige belegger en trader verreweg...Lees meer
balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
emotie
  ... er zijn vele vormen van emotie zeker is de wereld van het beleggen en de trading denk aan hebzucht angst...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
kansberekening
  ... de kansberekening is een randgebied van de wiskunde en dan met name de statistiek het leert u rekenen met kansen...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
koerspatronen
  ... koerspatronen zijn figuren die op een chart gevormd worden door de koers en van een bepaalde periode en waar aan...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
mode
  ... de mode is een kengetal uit de statistiek en is de waarde die in een reeks getallen het meest frequent...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
risicomanagement
  ... een functie die in elk bedrijf terug te vinden zou moeten zijn maar zeker in bedrijven die in de financiële...Lees meer
risk reward ratio
  ... onder de risk reward ratio verstaan we een verhoudingsgetal dat aangeeft hoeveel risico er gelopen wordt bij een...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
tradingplan
  ... een tradingplan is te vergelijken met een bedrijfsplan bij een startend bedrijk. Een goed plan is van levensbelang voor elke trader....Lees meer
tradingstrategie
  ... een tradingstrategie is het geheel van aankoop en verkoopregels gestuurd...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.