dinsdag 22 maart 2016

sell and lease back

sell and lease back


We spreken van een sell and lease back in de volgende situatie:

Men heeft een (kapitaal)goed in eigendom, verkoopt dit aan een ander persoon of instelling, bijvoorbeeld ene bank, om het vervolgens zelf weer te leasen voor een afgesproken periode en bedrag.

Men gebruikt deze sell and lease back om bedrijfsvermogen dat in de kapitaalgoederen zit opgesloten vrij te maken.
Gebruikte begrippen in sell and leaseback


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
kapitaalgoed
  ... onder een kapitaalgoed verstaan we ieder goed dat in handen van een producent is anders gezegd het wordt gebruikt in...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
lease
  ... lease is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een bepaalde zaak meestal de leasemaatschappij tegen betaling die zaak aan iemand...Lees meer
sell
  ... een sell advies of kortweg sell is het advies om een fonds in de portefeuille te verkopen...Lees meer