woensdag 9 maart 2016

conjuncturele werkloosheid

conjuncturele werkloosheid


De conjuncturele werkloosheid is de vorm van werkloosheid die veroorzaakt wordt door het tekort aan bestedingen ten opzichte van de productiecapaciteit.

Bedrijven werken dan op ondercapaciteit en hebben minder mensen nodig.

Deze vorm van werkloosheid komt uiteraard aIleen voor in een laagconjunctuur of onderbestedingssituatie.
Gebruikte begrippen in conjuncturele werkloosheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
laagconjunctuur
  ... we spreken van een laagconjunctuur als de productie met een zeer laag percentage groeit of zelfs krimpt dan wel dat...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer