zondag 6 maart 2016

cap bij lening

cap bij leningOnder de toevoeging cap bij een lening verstaan we de begrenzing van de rente op een lening met een variabel rentetype tot een bepaald maximum.

Gebruikte begrippen in cap bij lening


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


cap
  ... een cap is een begrenzing van de rente op een lening met een variabel rentetype...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer