dinsdag 1 maart 2016

bewaarplaats

bewaarplaats


Onder een bewaarplaats verstaan we een plaats waar effecten of andere waardepapieren worden bewaard. Als het om tastbare stukken gaat (K-stukken) is dat meestal een bankkluis of iets dergelijks.
Gebruikte begrippen in bewaarplaats


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer

Begrippen waar bewaarplaats in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


open bewaarneming
  ... onder open bewaarneming verstaan we een vorm van het bewaren van effecten waarbij de bewaarder een bewaarplaats beschikbaar stelt...Lees meer