maandag 22 februari 2016

Cautio judicatum solvi

Cautio judicatum solvi


Onder een cautio judicatum solvi verstaan we een gerechtelijke zekerheidsstelling voor de nakoming van een veroordelend vonnis

Deze cautio judicatum solvi wordt vooraf verstrekt wordt door degene die als eiser procedeert.