woensdag 17 februari 2016

jaarultimo effect

jaarultimo effect


Onder het jaarultimo-effect verstaan we het oplopen van de korte rente tegen het einde van het jaar.

Vaak komt dit omdat financiële instellingen extra geld lenen om een mooie balans op het einde van het jaar te verkrijgen.
Gebruikte begrippen in jaarultimoeffect


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
korte rente
  ... de korte rente is de rente die wordt berekend over leningen met een looptijd korter dan een jaar sommigen...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer