maandag 1 februari 2016

Federal Trade Commission

Federal Trade Commission


Onder de Federal Trade Commission verstaan we een Amerikaanse overheidsinstantie die de taak heeft om te waken over zaken als vrije handel, handelsbeperkingen en monopolieposities.
Gebruikte begrippen in federal trade commission


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer

Begrippen waar federal trade commission in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


antitrustwetgeving
  ... De amerikaanse anti trustwetgeving die mededinging poogt te reguleren geving steunt op de sherman act van 1890 de clayton...Lees meer