woensdag 24 februari 2016

Burgerlijke maatschap

Burgerlijke maatschap


Een burgerlijke maatschap wordt ook wel kortweg maatschap genoemd.

De burgerlijke maatschap betreft een overeenkomst waarbij twee of meer personen (die de maten worden genoemd) overeenkomen goed, geld of arbeid in een samenwerkingsverband te brengen met het oogmerk om het daaruit behaalde voordeel onderling te verdelen.

De burgerlijke maatschap heeft slechts interne werking tussen de maten onderling en heeft geen status naar buiten toe. Het is ook geen rechtspersoon.

Vertalingen van burgerlijke maatschap

Engels: civil partnership  

Gebruikte begrippen in burgerlijke maatschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
maatschap
  ... een maatschap of ook wel burgerlijke maatschap in de praktijk meestal kortweg maatschap genoemd is een overeenkomst waarbij twee of...Lees meer

Begrippen waar burgerlijke maatschap in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


maatschap
  ... een maatschap of ook wel burgerlijke maatschap in de praktijk meestal kortweg maatschap genoemd is een overeenkomst waarbij twee of...Lees meer