maandag 29 februari 2016

boekhoudkundig exposure

boekhoudkundig exposure


Met de term boekhoudkundig exposure bedoelen we het bedrag waarover een valutarisico of prijsrisico wordt gelopen.

Het bedrag wordt bepaald aan de hand van administratieve bestanden en de financiële verslagen.

Vertalingen van boekhoudkundige exposure

Engels:   account exposure

Gebruikte begrippen in boekhoudkundige exposure


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


exposure
  ... de exposure is het prijsrisico dat wordt gelopen over een economische voorraad financiële goederen het is dus het risico dat...Lees meer
prijsrisico
  ... prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een...Lees meer
valutarisico
  ... onder het valutarisico verstaan we het risico dat ontstaat als we bezit gaan vergaren dat in een vreemde munt genoteerd...Lees meer