zondag 7 februari 2016

Dispositieruimte

Dispositieruimte


Onder de dispositieruimte verstaan we het verschil tussen het bedrag dat volgens een kredietovereenkomst mag worden opgenomen (we spreken daar ook wel over de kredietlimiet) en de werkelijke debetstand op een bepaald ogenblik.

Dus als we een debetstand van 250 euro hebben, en we hebben een krediet van 1000 euro (we mogen 1000 euro rood staan, zoals dit vaak wordt genoemd) dan is er een disositieruimte van 1000 - 250 = 750 euro
Gebruikte begrippen in dispositieruimte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiĆ«le wereld de deelnemende...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietlimiet
  ... de kredietlimiet ofwel kortweg limiet is het maximumbedrag aan krediet waarover een kredietnemer mag beschikken...Lees meer
kredietovereenkomst
  ... een kredietovereenkomst is een mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarbij de ene partij de kredietgever aan de andere partij kredietnemer krediet...Lees meer
rood staan
  ... rood staan is de populaire uitdrukking voor een negatief saldo op een bankrekening hebben...Lees meer