vrijdag 5 februari 2016

Dagong

Dagong


dagong
Leer hier voor slechts €7,-
 alle trucjes die tegen u worden ingezet
Dagong is een Chinees rating agency voor landen en bedrijven zoals Moody's, Standard & Poors en Fitch.

Gebruikte begrippen in Dagong


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer