dinsdag 5 januari 2016

Overgang van eigendom

Overgang van eigendom


Onder de overgang van eigendom verstaan we elke wijze van eigendomsverkrijging waarbij het eigendomsrecht van een voorganger overgaat op diens opvolger.

Voorbeelden van Overgang van eigendom zijn het verkrijgen van een obligatie uit een erfopvolging of het verkrijgen van een gekochte fiets door de levering door de fietsenboer.
Gebruikte begrippen in overgang van eigendom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer