dinsdag 5 januari 2016

Overdracht aandelen op naam

Overdracht aandelen op naam


Overdracht aandelen op naam is een akte van levering vereist en de betekening van die akte aan de vennootschap, of schriftelijke erkenning van de levering op grond van overlegging van die akte aan de vennootschap.

Indien de overdracht niet volgestorte aandelen (op naam) betreft, kan de erkenning slechts geschieden wanneer er een akte van levering is met vaste dagtekening

Als er sprake is van aandeelbewijzen, dan moet de erkenning daarop worden aangetekend.
Gebruikte begrippen in overdracht aandelen op naam


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
akte van levering
  ... Onder een akte van levering verstaan we een notarieel document waarin de overdracht van het eigendom van een...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
volgestorte aandelen
  ... volgestorte aandelen zijn aandelen die door een vennootschap zijn uitgegeven en waarbij de nominale waarde van de aandelen volledig is betaald...Lees meer