zondag 10 januari 2016

Variabele spread

Variabele spread


Een variabele spread uit de optiewereld is in principe een transactie waarbij het aantal verkochte opties afwijkt van het aantal gekochte opties.


Variabele spread
De ratiospread is een voorbeeld van de variabele spread


Zie ook bij de ratiospread voor een voorbeeld van de variabele spread

Variabele spread
1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-

Gebruikte begrippen in variabele spread


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer