donderdag 21 januari 2016

Koersverschil giraal/chartaal geld

Koersverschil giraal/chartaal geldHet Koersverschil giraal/chartaal geld ontstaat door de kosten, verbonden aan

de omwisseling van chartaal geld in giraal geld en omgekeerd,

eventuele invoer en uitvoerbeperkingen van bankbiljetten

transportkosten en

verzekeringskosten.
Gebruikte begrippen in koers verschil giraal chartaal geld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


chartaal geld
  ... onder chartaal geld ook wel stoffelijk geld of baar geld verstaan we geld in de vorm van bankbiljetten en...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
omwisseling
  ... onder omwisseling verstaan we het omzetten van een converteerbare obligatie of een stockdividend in aandelen ã‰én en ander gebeurt op...Lees meer