maandag 4 januari 2016

reëel inkomen per inwoner

reëel inkomen per inwoner


Het reëel inkomen per inwoner is het nationale inkomen van een land gecorrigeerd voor geldontwaarding, dat gedeeld wordt door het aantal inwoners van het land.

Het reëel inkomen per inwoner geeft een indicatie van de economische ontwikkeling maar een groot bezwaar is dat het geen rekening houdt met de verdeling van de inkomens. Bij sommigen kan het inkomen sterk gestegen zijn terwijl het bij anderen juist gedaald is.