dinsdag 5 januari 2016

overcapaciteit

overcapaciteit


We spreken van overcapaciteit bij een bedrijf of zelfs een complete bedrijfstak wanneer deze meer produceert dan de markt vraagt.
Gebruikte begrippen in overcapaciteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer

Begrippen waar overcapaciteit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


keynesiaanse economie
  ... een keynesiaanse economie is een vorm van een economische orde waarbij de overheid ingrijpt in de marktwerking in die...Lees meer
rationele overcapaciteit
  ... we spreken van een rationele overcapaciteit als het om duidelijke economische redenen een noodzaak is dat er extra productiecapaciteit...Lees meer