zaterdag 9 januari 2016

omroepbijdrage

omroepbijdrage


Een bedrag dat in het verleden in Nederland periodiek aan de overheid moest worden betaald om gebruik te mogen maken van radio en tvtoestellen.

Dat geld gebruikt de overheid voor de niet-commerciële radio en tvzenders.

De vroegere omroepbijdrage is een voorbeeld van een retributie.
Gebruikte begrippen in omroepbijdrage


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar omroepbijdrage in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


retributie
  ... een zogenaamde retributie is een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie door de overheid tegenover staat bijvoorbeeld...Lees meer
inkomsten uit nietbelasting middelen
  ... onder inkomsten uit niet belastingmiddelen verstaan we een verzamelnaam voor diverse inkomsten van de collectieve sector...Lees meer
collectieve lasten
  ... de collectieve lasten zijn een verzamelnaam voor de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en enkele niet belastingmiddelen...Lees meer
collectieve ontvangsten en middelen
  ... de collectieve ontvangsten en middelen omvatten de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en enkele niet...Lees meer
collectieveontvangsten
  ... de collectieve ontvangsten ofwel de collectieve middelen omvatten de belastingen de premies voor de sociale verzekeringen en voorheen ook...Lees meer