dinsdag 12 januari 2016

mediator

Mediator


Een mediator is een neutraal persoon die kan bemiddelen bij een conflict in plaats van het voeren van een rechtszaak. Een mediator kan optreden in elk niet-strafrechtelijk conflict.

Vaak gaat men er tegenwoordig al van uit in algemene voorwaarden en dergelijke dat een mediator ingeroepen wordt bij een conflict.

Het voordeel van het oplossen van een conflict op deze manier zijn vooral de aanzienlijk lagere kosten dan wanneer de hulp van de rechtbank ingeroepen moet worden.

Gebruikte begrippen in mediator


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer

Begrippen waar mediator in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bindend advies
  ... onder een bindend advies verstaan we een beslissing die wordt genomen bij een geschil tussen partijen over de uitleg...Lees meer