woensdag 20 januari 2016

Incasserende bank

Incasserende bank


Onder een incasserende bank verstaan we elke bank, de remitterende bank uitgezonderd, die bij de behandeling van een incassoopdracht is betrokken.
Gebruikte begrippen in incasserende bank


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
remitterende bank
  ... de remitterende bank is de bank aan wie de opdrachtgever de incassoverrichting heeft toevertrouwd...Lees meer

Begrippen waar incasserende bank in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


bericht van nonbetaling of nonacceptatie
  ... Onder een bericht van non-betaling dan wel een bericht van non-acceptatie verstaan we ...Lees meer
bericht van acceptatie
  ... Onder het bericht van acceptatie verstaan we een bericht dat bijvoorbeeld ontvangen is van de incasserende bank waarin...Lees meer
bericht van betaling
  ... Onder een bericht van betaling verstaan we het bericht van bijvoorbeeld een incasserende bank dat een incasso is...Lees meer
bericht van nonbetaling
  ... Onder een bericht van non betaling dan wel een bericht van non acceptatie verstaan we een bericht...Lees meer
aanbiedende bank
  ... Onder een aanbiedende bank verstaan we een incasserende bank die ook het incasseren bij de betrokkene verricht en als we...Lees meer
incasseerder
  ... de incasseerder is degene die belast is met het innen van een vordering op een derde dat kan een incasserende...Lees meer
binnenlandsincasso
  ... we spreken van een binnenlandse incasso bij een incasso waarbij zowel de schuldenaar als de schuldeiser of begunstigde en...Lees meer