zondag 24 januari 2016

herfinancieringsactiviteiten

herfinancieringsactiviteiten


Met de herfinancieringsactiviteiten van een centrale bank als de ECB wordt het geheel aan activiteiten bedoeld om de geldmarkt te reguleren, middels het inzetten van verschillende herfinancieringsinstrumenten.

Één van deze activiteiten is het zorgen voor voldoende liquiditeit. Banken kunnen daarvoor wekelijks een aanvraag doen tegen een vooraf vastgestelde rente.
Gebruikte begrippen in herfinancieringsactiviteiten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
geldmarkt
  ... de geldmarkt is de verzamelnaam voor een aantal afzonderlijke maar wel degelijk met elkaar in verbinding staande deelmarkten op deze...Lees meer
herfinancieringsinstrumenten
  ... met de herfinancieringsinstrumenten wordt de verzameling aan instrumenten bedoeld waarmee een centrale bank zoals de nederlandse bank of de europese...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer