zondag 24 januari 2016

Gebruikswaarde

Gebruikswaarde


Met de gebruikswaarde wordt hetzelfde bedoeld als met de bedrijfswaarde dus de waarde die aan iets kan worden toegekend voor het voortbestaan van het bedrijf.

Het is daarmee iets totaal anders als kostbaar.
Gebruikte begrippen in gebruikswaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar gebruikswaarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


indirecteo pbrengstwaarde
  ... onder de indirecte opbrengstwaarde die ook wel de bedrijfswaarde of de gebruikswaarde wordt genoemd verstaan we de waarde...Lees meer