zondag 31 januari 2016

Circuitoverschrijdend verkeer

Circuitoverschrijdend verkeer


Onder het circuitoverschrijdend verkeer verstaan cq verstonden we een vorm van giraal betalingsverkeer waarbij twee betalingscircuits zijn betrokken.

Om overboekingen van het ene circuit naar het andere te realiseren is het nodig dat tenminste een van de instellingen die het betalingsverkeer verzorgen een rekening aanhoudt in het andere circuit.
Gebruikte begrippen in circuit overschrijdend verkeer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer