maandag 25 januari 2016

Betalingsgarantie

Betalingsgarantie


Onder een betalingsgarantie is een garantie waarbij de bank ervoor instaat dat bepaalde betalingen door een cliënt verricht zullen worden.

Voorbeeld: garantie voor de betaling van de verschuldigde accijns op tabaksartikelen of dranken.

Gebruikte begrippen in betalingsgarantie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


accijns
  ... Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer

Begrippen waar betalingsgarantie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


vooruitbetalingsgarantie
  ... de vooruitbetalingsgarantie is de garantie die door de bank op verzoek van een leverancier of aannemer wordt gesteld wanneer deze...Lees meer