dinsdag 5 januari 2016

overgangsfase

overgangsfase


Onder de overgangsfase van een converteerbare obligatie verstaan we de periode waarin de koers van het bijbehorende aandeel rond de conversiekoers ligt.

Bij een lagere koers spreken we dan van de obligatiefase en als de koers van het aandeel ruim boven de conversiekoers komt spreken we van de aandelenfase.