zondag 10 januari 2016

Not held order

Not held order


Onder een not held order verstaan we een order waarbij de broker zelf het tijdstip en de prijs mag bepalen.
Gebruikte begrippen in not held order


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


broker
  ... onder een broker verstaan we een buitenlandse in het bijzonder een engelse of amerikaanse bemiddelaar handelaar in effecten vergelijkbaar met...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer

Begrippen waar not held order in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


market not held order
  ... een market not held order is een grote effectenorder waarbij de uitvoering voor een groot deel aan...Lees meer