maandag 18 januari 2016

Inkomstenobligatie

Inkomstenobligatie


Een inkomstenobligatie is een vorm van een obligatie waarop de rente slechts wordt betaald voor zover de winst van het bedrijf dat de obligatielening afsloot, dit toelaat.

Dergelijke obligaties vinden we terug bij bedrijven die net een kostbare reorganisatie achter de rug hebben of met een andere reden waarom men de jaarlijkse lasten niet gegarandeerd op kan brengen.

Ofwel de gemaakte winst moet de uitbetaling mogelijk maken.
Gebruikte begrippen in inkomstenobligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rug
  ... een rug was in het bargoens de aanduiding voor een bankbiljet van 1000 gulden ten tijde van de gulden...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer