zondag 17 januari 2016

algemene maatregel van bestuur

Algemene maatregel van bestuur


Een algemene maatregel van bestuur ofwel AMBV is een Koninklijk Besluit dat een algemeen verbindende regeling bevat. Kenmerkend aan een algemene maatregel van bestuur is dat deze voor iedereen geldig is en meermalen toegepast kan worden.

In het algemeen steunt een algemene maatregel van bestuur op bepaalde wetgeving.

Vertalingen van algemene maatregel van bestuur

Engels: General administrative order

Gebruikte begrippen in algemene maatregel van bestuur


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer