Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 17 januari 2016

akte

Akte


Een akte dient vooral als bewijsmiddel

Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen, indien er door partijen een kwestie betwist wordt, waarbij deze akte betrokken is.

Denk bijvoorbeeld aan een eigendomsgeschil waarbij de eigendomsakte altijd uitkomst moet kunnen geven.

De onderhandse en de authentieke akte

De onderhandse en de authentieke akte

We kennen daarbij twee soorten aktes, namelijk de onderhandse akte en de authentieke akte.

De authentieke akte is alleen geldig is indien deze is opgemaakt ten overstaan van een bevoegde ambtenaar. De notaris is daar een goed voorbeeld van.


Gebruikte begrippen in akte


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

Authentieke akte
  ... Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals...Lees meer

Onderhandse akte
  ... een onderhandse akte is een akte die opgemaakt is zonder tussenkomst van een daartoe bevoegd openbaar ambtenaar zoals bijvoorbeeld...Lees meer


Akte is vaak een bewijsmiddel

Begrippen waar akte in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

Partijakte
  ... een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken notariële akten kunnen worden onderscheiden...Lees meer

Kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer

Kadastraalrecht
  ... het kadaster is een instelling van de overheid waar de onroerende zaken staan geregistreerd bij deze onroerende goederen wordt aantekening...Lees meer

Kapitaalcessie
  ... een kapitaalcessie is een overeenkomst tussen in het algemeen een bank en een derde rechtspersoon die eveneens een vordering heeft...Lees meer

Akte van levering
  ... Onder een akte van levering verstaan we een notarieel document waarin de overdracht van het eigendom van een...Lees meer

Akte van transport
  ... Een akte van transport is een door een notaris opgemaakte akte waarin de partijen aangeven om het eigendomsrecht...Lees meer

Akte van vrijwaring
  ... Onder een akte van vrijwaring verstaan we een akte waarin de tekst van de garantie is opgenomen die...Lees meer

Antedateren
  ... Dateren van een akte cheque etc op een tijdstip dat ligt vã³ã³r het opmaken van de betrokken akte cheque etc...Lees meer

Akte van splitsing
  ... Een akte van splitsing is een notari ële akte waarin een gebouw in juridische zin wordt opgesplitst in 2...Lees meer

Akte van royement
  ... Onder een akte van royement verstaan we een opdracht om de hypothecaire inschrijving door te halen of bij...Lees meer

Naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer

Expeditie
  ... met het begrip expeditie bedoelen we in juridische zin een authentiek afschrift van een akte en in het bijzonder van...Lees meer

Dienst der registratie en successie
  ... de zogenaamde dienst der registratie en successie is een onderdeel van de belastingdienst waaraan akten en...Lees meer

Firmaverklaring
  ... onder de firmaverklaring verstaan we de akte waarin de ondernemer die een eenmanszaak onder een handelsnaam uitoefent verklaart dat hij...Lees meer

Publicatieplicht
  ... de zogenaamde publikatieplicht is de verplichting om een bepaald feit bekend te maken op de door de wet voorgeschreven...Lees meer

Leningsakte
  ... een leningsakte is een akte waarin de overeenkomst is vastgelegd tussen geldgever en geldnemer inzake de te lenen geldsom en...Lees meer

Derogatieakte
  ... onder een derogatie akte die ook wel vennootschapsverklaring wordt genoemd verstaan we een akte waarin de vennoten van een...Lees meer

Minute
  ... een minuut akte wordt ook wel kortweg een minute genoemd het is het originele exemplaar van een door...Lees meer

Minuutakte
  ... een minuut akte wordt ook wel kortweg een minute genoemd het is het originele exemplaar van een door...Lees meer

Passeren van een akte
  ... het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de...Lees meer

Verlijden van een akte
  ... het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de...Lees meer

Pos neg verklaring
  ... een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan...Lees meer

Positieve negatieve hypotheekverklaring
  ... een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan...Lees meer

Passeerdatum
  ... de passeerdatum is de datum waarop een akte bij de notaris passeert...Lees meer

Postdateren
  ... onder postdateren verstaan we een vorm van dateren van een akte cheque etc op een tijdstip dat ligt na het...Lees meer

Hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer

Onderhandse akte
  ... een onderhandse akte is een akte die opgemaakt is zonder tussenkomst van een daartoe bevoegd openbaar ambtenaar zoals bijvoorbeeld...Lees meer

Overdrachtsakte
  ... de overdrachtsakteakte is de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken...Lees meer

Rectapapier
  ... onder een rectapapier verstaan we een 1 wissel of cheque waaraan partijen de impliciete mogelijkheid tot endosseren uitdrukkelijk hebben ontnomen door...Lees meer

Overdracht aandelen op naam
  ... overdracht aandelen op naam is een akte van levering vereist en de betekening van die akte aan...Lees meer

Hypotheekvestiging
  ... Onder een hypotheekvestiging verstaan we de inschrijving in het hypotheekregistervan de akte waarmede het recht ...Lees meer

Inschrijving in het hypotheek register
  ... onder inschrijving in het hypotheekregister verstaan we een handeling waarbij de opgemaakte notariële akte van hypotheekstelling wordt...Lees meer

Notariële akte
  ... een notariële akte is elke akte waar bij het opmaken een notaris is betrokken notariële akten kunnen worden onderscheiden...Lees meer

Brevetakte
  ... met een brevetakte wordt een door een notaris opgemaakte akte bedoeld die hij niet zelf bewaart maar aan andere partijen...Lees meer

Cessie
  ... onder een cessie tot zekerheid verstaan we een vorm van cessie waarbij een vordering op een derde de...Lees meer

Borderel van inschrijving
  ... onder een borderel van inschrijving verstaan we een uittreksel uit de hypotheekakte dit borderel van inschrijving wordt bij het...Lees meer

Schenking
  ... schenking in formele zin een schenking of gift in de formele zin is een overeenkomst waarbij de schenker uit vrijgevigheid zich...Lees meer

Vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  ... een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid wordt ook wel een formele vereniging genoemd...Lees meer

Vereniging van appartementseigenaren
  ... een vereniging van appartementseigenaren is een vereniging die wordt opgericht bij notariële akte bij het splitsen van een...Lees meer

Betekenen
  ... met het begrip betekenen waarbij men ook wel spreekt van het uitbrengen van een exploot bedoelt men het ter kennis...Lees meer

Bezitloos pandrecht
  ... bezitloos pandrecht wordt ook wel "stil pandrecht" genoemd bezitloos pandrecht is een in het nieuw burgerlijk wetboek nbw...Lees meer

Royement van een hypotheek
  ... onder royement van een hypotheek verstaan we het doorhalen van een hypotheek die in het hypotheekregister is opgenomen...Lees meer

Verklaring van geen bezwaar
  ... een verklaring van geen bezwaar is een verklaring van de minister van justitie dat er geen bezwaar...Lees meer

Legalisatie
  ... onder legalisatie verstaan we een verklaring van echtheid van een niet authentieke akte dan wel van handtekeningen die meestal door...Lees meer

Transportkosten
  ... de transportkosten zijn de kosten voor het opmaken van de notariële transportakte en de kosten van het overschrijven van die...Lees meer

Testament
  ... het testament wordt ook wel de uiterste wil genoemd het is een herroepelijke verklaring van iemand deze wordt testateur...Lees meer

Authentiek protest
  ... Onder een authentieke protest verstaan we een door de houder van een orderbiljet ook wel promesse genaamd een wissel...Lees meer

Escrow
  ... onder de term escrow verstaan we een akte die bij een derde wordt bewaard tot het moment waarop aan bepaalde...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.