maandag 28 december 2015

Onderaandeel

Onderaandeel


Een onderaandeel ontstaat als een vennootschap de nominale waarde van de aandelen gaat splitsen in een aantal aandelen die een kleinere nominale waarde hebben. Deze nieuw ontstane aandelen worden dan de onderaandelen

Men zegt ook wel dat het oorspronkelijke aandeel dan in kleinere coupures wordt verdeeld.

Uiteraard heeft dit ook consequenties voor ondermeer het stemrecht. Dat is gekoppeld aan een geheel aandeel en er zijn dus het aantal onderaandelen waarin het origineel is verdeeld, nodig om de rechten van een geheel aandeel te verkrijgen.

Vertalingen onderaandeel

Engels: Subshare

Gebruikte begrippen in onderaandeel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
stemrecht
  ... een aandeelhouder heeft stemrecht bij de aandelen die hij heeft dit stemrecht kan op de algemene vergadering van aandeelhouders ava...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer