maandag 28 december 2015

Niet volgestort aandeel

Niet volgestort aandeel


Een niet volgestort aandeel is een aandeel op naam, waarbij slechts een deel (bijv.10%) van de nominale waarde is gestort.

De uitgevende instelling kan daarbij de eigenaar van een niet volgestort aandeel verplichten om het restant aan te vullen.

Uiteraard moet dan wel bekend zijn wie de eigenaar is en daarom vinden we een niet-volgestort aandeel uitsluitend bij de aandelen die op naam gesteld zijn.

Vertalingen Niet volgestort aandeel

Engels: Partly paid up share

Gebruikte begrippen in niet volgestort aandeel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeel op naam
  ... Een aandeel op naam is een aandeel dat voorzien is van de naam van de aandeelhouder en dat...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer