maandag 28 december 2015

Cumulatief preferent winstdelend aandeel

Cumulatief preferent winstdelend aandeel


Bij een cumulatief preferent winstdelend aandeel zijn de rechten van een cumulatief preferent aandeel en die van een gewoon winstdelend aandeel gecombineerd.

Vertalingen Cumulatief preferent winstdelend aandeel

Engels: cumulative preference profit-sharing share

Gebruikte begrippen in cumulatief preferent winstdelend aandeel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
cumulatief preferent
  ... cumulatief preferent is een voorkeursrecht bij een aandeel dat blijft bestaan ook als het in een bepaald jaar niet...Lees meer
cumulatief preferent aandeel
  ... een cumulatief preferent aandeel is een preferent aandeel dat indien het preferente dividend niet of niet geheel is...Lees meer
preferent aandeel
  ... een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend...Lees meer
preferent winstdelend aandeel
  ... een preferent winstdelend aandeel is een preferent aandeel dat recht geeft op een deel van de overwinst alsmede...Lees meer