zondag 15 november 2015

verzekeringnemer

verzekeringnemer


Onder de verzekeringnemer verstaan we degene met wie de verzekeraar de overeenkomst aangaat.

De verzekeringnemer bepaalt de hoogte van het te verzekeren kapitaal en de looptijd van de verzekering.

verzekeringnemer
brand is typisch iets om je voor te verzekeren,
als verzekeringnemer zijnde

De verzekeringnemer is daarom de persoon die de rechten uit de overeenkomst kan uitoefenen.

Meestal is hij ook de premiebetaler.
Gebruikte begrippen in verzekeringnemer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
verzekeraar
  ... een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt...Lees meer

Begrippen waar verzekeringnemer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


afkopen
  ... Bij het afkopen van een verzekering verzoekt de verzekeringnemer de verzekeraar de verzekering te be ëindigen en de actuele waarde van...Lees meer
verpanding
  ... onder verpanding verstaan we het stellen van een onderpand bij het aangaan van een lening zoals bijvoorbeeld een hypotheek vraagt...Lees meer
lijfrente verzekering
  ... onder een lijfrenteverzekering verstaan we een vorm van een levensverzekering waarbij de verzekeringsmaatschappij de plicht op zich neemt om op...Lees meer