woensdag 19 augustus 2015

financieringsbehoefte

Financieringsbehoefte


Onder de financieringsbehoefte verstaan we twee zaken.

1. Het beroep van de Rijksoverheid op de kapitaalmarkt

2. De behoefte van bedrijven om aan voldoende geldelijke middelen te komen om het bedrijf draaiende te houden en verdere groei en investeringen mogelijk te maken.

Doordat de banken na de kredietcrisis een stuk terughoudender zijn geworden is het voorzien in de financieringsbehoefte van veel bedrijven in het MKB een stuk lastiger geworden.
Gebruikte begrippen in financieringsbehoefte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kredietcrisis
  ... de term kredietcrisis kwam in de zomer van 2007 naar voren omdat banken elkaar geen geld meer wilden lenen...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer

Begrippen waar financieringsbehoefte in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vermogensbehoefte
  ... de vermogensbehoefte van een bedrijf is de behoefte aan eigen vermogen dan wel vreemd vermogen in verband met de financiering...Lees meer