maandag 22 juni 2015

groupageconnossement

groupageconnossement


Een Groupage connossement is een connossement dat betrekking heeft op een reeks kleine zendingen van diverse verzenders afgegeven aan de expediteur.

De expediteur geeft aan de verzenders een zogeheten expediteursconnossement voor hun deel in de gecombineerde zending.
Gebruikte begrippen in groupageconnossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
expediteur
  ... de expediteur is een tussenpersoon die voor zijn opdrachtgever goederen doet vervoeren...Lees meer
expediteursconnossement
  ... onder een expediteurs connossement verstaan we een vervoersdocument dat sterk lijkt op een connossement...Lees meer