maandag 1 juni 2015

gemengde levensverzekering

gemengde levensverzekering


Bij een gemengde levensverzekering is er sprake van een combinatie van een kapitaalverzekering bij overlijden (zogeheten risicoverzekering) en een kapitaalverzekering bij leven.

Het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd de verzekerde indien hij of zij op de einddatum, bijvoorbeeld op het 65ste jaar, nog in leven is.

Overlijdt de verzekerde voor die tijd dan komt het geld toe aan de van te voren aangewezen begunstigde.
Gebruikte begrippen in gemengde levensverzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

einddatum
  ... de einddatum is een term uit de obligatie en de optiehandel bij obligaties is de einddatum dag waarop de lening helemaal is...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer

Begrippen waar gemengde levensverzekering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

afkoopwaarde
  ... Onder de afkoopwaarde verstaan we het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige be ëindiging van een levensverzekering de afkoopwaarde is afhankelijk van...Lees meer