zondag 7 juni 2015

concurrente crediteur

concurrente crediteur


Onder een concurrente crediteur verstaan we een crediteur die dezelfde rechten heeft als andere crediteuren.

Als concurrente crediteuren zich op een deel of het geheel van de activa van hun debiteur willen verhalen, delen zij in de opbrengst daarvan in verhouding tot de grootte van hun vordering.

Gebruikte begrippen in concurrente crediteur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

activa
  ... De activa is een soort verzamelnaam voor de bezittingen van een onderneming op een bepaald moment zoals deze in de...Lees meer
crediteur
  ... 1 crediteur is een ander woord voor schuldeiser iemand die een dienst of product geleverd heeft en daar een betaling...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer