Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 7 juni 2015

concurrentie

concurrentie


Onder concurrentie, mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te krijgen.

Concurrentie vinden we in elke bedrijfstak terug

Vooral bij een oligopolie speelt de concurrentie vaak sterk. Het kan dusdanig hard gespeeld worden dat er enkele bedrijven af moeten haken en er zelfs maar één speler op de markt overblijft. Die heeft dan een monopolie weten te verkrijgen.

Van enige concurrentie is in een monopolie geen sprake meer. Of deze situatie in het belang van de consumenten is, is uiteraard maar zeer de vraag. Als er slechts één speler is, kan die de markt, de prijzen en dergelijke regelen.

Veel landen kennen een vorm van economisch beleid waarin een vorm van mededinging geregeld is om de consumenten van dat land te beschermen. De praktijk wijst uit dat dit hard nodig is omdat veel bedrijven maar al te graag de concurrenten aan de kant willen schuiven.

Gebruikte begrippen in concurrentie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
monopolie
  ... we spreken van een monopolie als er slechts één aanbieder is en er meerdere vragende partijen zijn bij een homogeen...Lees meer
oligopolie
  ... we spreken van een oligopolie als er slechts enkele aanbieders zijn de vier grootste dienen een marktaandeel van meer dan...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer

Begrippen waar concurrentie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
pareto optimum
  ... onder het pareto optimum of de optimale allocatie verstaan we een verdeling van de productiemiddelen over de productiemogelijkheden die...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
rentezetting
  ... onder de rentezetting verstaan we het bepalen van de hoogte van de door een cliënt te betalen debetrente of te...Lees meer
volkomen concurrentie
  ... als de collectieve vraag en het collectief aanbod de evenwichtsprijs bepalen spreken van een volkomen concurrentie...Lees meer
kartel
  ... onder een kartel of mededingingsregeling verstaan we een overeenkomst tussen twee of meer op zich zelfstandige ondernemingen die gezamelijk de...Lees meer
prijszetter
  ... onder een prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook...Lees meer
mercantilisten
  ... de mercantilisten van de 17e eeuw zagen de in die tijd bloeiende internationale handel als de voornaamste bron van hun...Lees meer
soyabonen
  ... in de wereld van de agrarische termijnmarkten komen we soyabonen tegen soyabonen op zich hebben weinig waarde maar de producten...Lees meer
monopoliewinst
  ... bij een monopolie heeft één aanbieder vrij spel het feit dat hij een monopolie heeft levert monopoliewinst op op winst...Lees meer
fanfare
  ... loop niet achter de fanfare aan soms worden aandelen met een enorme hoeveelheid aandacht heisa toeters en bellen naar de beurs...Lees meer
technische analyse misverstand
  ... veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op technische analyse technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde...Lees meer
bankbelegger
  ... Een vraag waar elke belegger voor komt te staan is die waar de effectenportefeuille onder te...Lees meer
prijszetter
  ... onder een prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook...Lees meer
gemiddelde totale kosten
  ... de gemiddelde totale kosten afgekort tot gtk is in feite een andere benaming voor de kostprijs per product...Lees meer
monopolistische concurrentie
  ... onder monopolistische concurrentie verstaan we een marktvorm waarbij zeer veel aanbieders producten aanbieden die elkaars substituten zijn dus die...Lees meer
polypolistische concurrentie
  ... we spreken van een polypolistische concurrentie bij een marktvorm met zowel veel aanbod als veel vraag...Lees meer
afsluiten van een hypotheek
  ... Het afsluiten van een hypotheek is misschien nog wel belangrijker dan u nu al denkt...Lees meer
markets in financial instruments
  ... markets in financial instruments directive ofwel mifid is een serie richtlijnen die is bedoeld om de...Lees meer
MFID
  ... markets in financial instruments directive ofwel mifid is een serie richtlijnen die is bedoeld om de...Lees meer
hypotheekofferte
  ... de hypotheekofferte is waarschijnlijk belangrijker dan u denkt...Lees meer
industrial organization
  ... de veel gebruikte term industrial organization wordt in het nederlands de "externe organisatie" genoemd...Lees meer
onvolkomen concurrentie
  ... we spreken van onvolkomen concurrentie als niet aan de voorwaarden voor volkomen concurrentie voldaan kan worden...Lees meer
cut throat competition
  ... onder cut throat competition ofwel letterlijk een halsafsnijdende concurrentie verstaan we een keiharde strijd tussen de concurrenten in...Lees meer
bankenheffing
  ... De bankenheffing of bankentaks is bedoeld om wat terug te zien van de grote bedragen aan leningen die de overheden...Lees meer
bankentaks
  ... De bankenheffing of bankentaks is bedoeld om wat terug te zien van de grote bedragen aan leningen die de overheden...Lees meer
marktmechanisme
  ... als we spreken van het marktmechanisme dan hebben we het over het geheel van vraag en aanbod...Lees meer
neoliberalen
  ... de neoliberalen vormen een stroming binnen het liberalisme die erkent dat het marktmechanisme ernstige tekortkomingen zie marktfalen kent die de...Lees meer
consensusrente
  ... onder de zogenaamde consensusrente verstaan we het minimumrentepercentage waartegen de export naar de verschillende categorieã«n van afnemerslanden zal worden gefinancierd dit...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.